Az iskola hivatalos közleménye

Smiger András igazgató vezetői megbízatása lejár, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma február 28-án új pályázatot írt ki a Dobó Katalin Gimnázium igazgatói posztjára. A pályázatok beadási határideje április 1. volt. Az iskola további vezetésére egy pályázat érkezett, a jelenlegi igazgatóé. A pályázattal kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezik az iskola nevelőtestülete, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, az iskola szakmai munkaközösségei és a szakszervezet. A felsoroltak egyhangúan támogatták a pályázatot. Az iskola nevelőtestülete titkos szavazással foglalt állást a dokumentumban leírt programmal és fejlesztési tervvel kapcsolatban. 41 fő szavazott (teljes oktatói létszám), az eredmény 40 igen, egy fő tartózkodott. A gimnázium alkalmazotti közössége arról nyilvánított véleményt (szintén titkos szavazással), hogy támogatja-e Smiger András vezetői megbízását. Az iskola minden alkalmazottja (53 fő) igennel szavazott. A végső döntést a minisztérium fogja meghozni, várhatóan júliusban.

Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium